Przejdź do treści

Employee experience


Budowanie doświadczeń pracowników to początek i sedno działań HR, EB oraz ogólnie całego biznesu. Dlatego też wspierając firmy pracuję na autorskim modelu, który bazuje na doświadczeniach z przeprowadzonych wdrożeń oraz na sprawdzonych metodologiach i badaniach EX:

  • Employee Experience Score (Jacob Morgan),
  • Trójczynnikowej teorii zaangażowania
  • Analiz instytutu Gallupa
  • Badań: między innymi Plaskoffa oraz Itam & Ghosh

Działam w oparciu o poniższy schemat:

analiza obecnej sytuacji (audyt)-> analiza potrzeb -> określenie celu działań -> projekt działań budujących EX dopasowanych do specyfiki firmy -> przygotowanie brandingu do wprowadzanych zmian -> wdrożenie działań -> monitorowanie -> wnioski

Możesz skorzystać także z innych moich rozwiązań w obszarze EX: